canva

  1. Cách tạo sách truyện cho trẻ em bằng Canva và ChatGPT

    Bước 1: Truy cập trang web ChatGPT và sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo một câu chuyện ngắn cho trẻ em. Sử dụng prompt đơn giản nhất để sinh câu chuyện, nhưng bạn cũng có thể tìm kiếm trên internet để có prompt chuyên nghiệp hơn. Bước 2: Sao chép câu chuyện và dán vào Google Docs để sử dụng sau...
Hướng dẫn tiền điện tử
var jsAd = $('').css({'visibility': 'hidden', 'position': 'absolute', 'top': 0}); jsAd.appendTo($('.p-body')); XF.activate(jsAd); setTimeout(function() { jsAd.trigger('adView'); }, 1000); }, 0); });