đào ethereum

  1. Ethereum bắt đầu sử dụng Proof-of-Stake

    The Merge chính thức diễn ra như sau ... Ethereum bắt đầu sử dụng Proof-of-Stake Cuối cùng, sau bao tháng ngày chờ đợi, sự kiện được mong ngóng nhất trong cộng đồng Ethereum năm 2022 này – The Merge – đã chính thức diễn ra! Tổng độ khó (Total Difficulty) của các block trên Ethereum đã đạt tới...
  2. Binance

    Doanh thu thợ đào Bitcoin vượt qua Ethereum

    Lợi nhuận của việc khai thác Bitcoin (BTC) đã giảm dần so với Ethereum (ETH) trong những tháng gần đây. Các công cụ khai thác Ethereum đã liên tục vượt qua Bitcoin trong gần một năm. Đó là cho đến nay khi lợi nhuận từ khai thác Bitcoin một lần nữa dẫn đầu. Dữ liệu doanh thu thợ đào Bitcoin Dữ...
Hướng dẫn tiền điện tử
Bên trên