funding rate

  1. Tips thu lợi nhuận từ phí Funding của coin nào đó

    Mấy hôm nay thấy ae short Cyber đa số đều đi bụi, nếu ae đã ở lâu trong thị trường thì những trường hợp như này k nên short chút nào. Ngược lại thì mình sẽ bày ae canh long ăn phí funding nhá! Các bước xác định ăn funding chắc cú + Bước 1: Xem phí Funding của đồng coin mà các bạn định short. Ở...
Hướng dẫn tiền điện tử
Bên trên