google bot

  1. Google Bot index cái gì trên website ?

    Google có đọc website của bạn chứ? Câu trả lời là Có. Những thông tin trên website của bạn đều được con Google bot đọc hàng ngày từ những thay đổi nhỏ nhất đều được thu thập lại trong quá trình indexing. Googlebot sử dụng một quy trình dựa trên thuật toán để xác định những trang web cần thu thập...
Hướng dẫn tiền điện tử
Bên trên