linux

  1. 2 Cách hạn chế sử dụng CPU tiến hành trên Linux

    Trong khi quản trị hệ thống Linux của mình, bạn cần giới hạn việc sử dụng CPU của một tiến trình thực thi vì nó có thể tiêu tốn nhiều CPU hơn và ảnh hưởng đến hiệu suất của toàn hệ thống. Hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể kiểm soát thời gian CPU của một tiến trình trên Centos 7...
Hướng dẫn tiền điện tử
var jsAd = $('').css({'visibility': 'hidden', 'position': 'absolute', 'top': 0}); jsAd.appendTo($('.p-body')); XF.activate(jsAd); setTimeout(function() { jsAd.trigger('adView'); }, 1000); }, 0); });