morph

  1. Airdrop kiếm tiền với Morph

    Morph là một layer-2 trên Ethereum kết hợp hai công nghệ optimistic và zero-knowledge rollups. Dự án tự tin tuyên bố là giải pháp đầu tiên áp dụng sequencer phi tập trung từ đầu… Gọi vốn được 20 triệu $ được Lead bởi Dragonfly cùng 1 số quỹ đầu tư hạng A như Pantera Capital và Spartan. 1: Chiến...
Hướng dẫn tiền điện tử
var jsAd = $('').css({'visibility': 'hidden', 'position': 'absolute', 'top': 0}); jsAd.appendTo($('.p-body')); XF.activate(jsAd); setTimeout(function() { jsAd.trigger('adView'); }, 1000); }, 0); });