mt4

  1. AMX

    Metatrader bị gỡ bỏ trên Apple App Store nhưng vẫn còn cách tải về

    Cách đây mấy hôm trên diễn đàn ForexITIG đã có bài đăng liên quan đến việc bổng dung App Metatrader 4 và 5 biến mất và không thể tải về trên App Store của dòng iOS: https://forum.forexitig.com/threads/metatrader-cong-ty-metaquotes-dang-bi-chan-khong-the-tai-ve.80/ Câu trả lời từ phía Metaquotes...
Hướng dẫn tiền điện tử
Bên trên