phí swap forex

  1. Duatin

    Giải thích về Swap (phí qua đêm) là như thế nào ?

    1. Swap là gì? Swap hay phí qua đêm là lãi suất mà nhà giao dịch được nhận (cộng thêm vào tài khoản) hoặc phải trả (bị trừ đi từ tài khoản) khi giữ lệnh qua đêm. 2. Vì sao có phát sinh swap? Mình lấy ví dụ cụ thể cho dễ hiểu: Giả sử các bạn mở lệnh mua 1 lot trên cặp USD/CAD với tỷ giá là...
Hướng dẫn tiền điện tử
Bên trên