python

  1. Thắc mắc xây dựng Tool bằng python

    Em có thắc mắc một số vấn đề việc làm tool bằng python Mọi người thường mã hóa tool python bằng gì. Cách làm chức năng update cho tool như nào (kiểu khi có version mới thì có một button trên giao diện -> người dùng click thì thực hiện download phiên bản mới từ server -> restart và cập nhập...
Hướng dẫn tiền điện tử
var jsAd = $('').css({'visibility': 'hidden', 'position': 'absolute', 'top': 0}); jsAd.appendTo($('.p-body')); XF.activate(jsAd); setTimeout(function() { jsAd.trigger('adView'); }, 1000); }, 0); });