quỹ mffx

  1. LÝ DO MFFX VỀ RÀ SOÁT GIAO DỊCH ĐỘC HẠI

    Thấy nhiều bác trade quỹ MFF thắc mắc cái vụ cấm giao dịch này nọ. Tình cờ đọc được cài này chia sẻ lại cho các bạn cùng hiểu Mình có hỏi thêm về vấn đề trùng phương pháp đặc biệt như SMC, Hawki đã trả lời: "Lối trade theo kiểu Smart Money Concepts sẽ không có chuyện trùng cùng lúc liên tục...
Hướng dẫn tiền điện tử
Bên trên