sàn fxpro

  1. FXPro trừ tiền do vi phạm chính sách khuyến mãi

    Mọi người lưu ý cái sàn FxPro này nhé, khấu trừ sạch tất cả tiền lãi của khách xong rồi xoá sạch các lệnh chơi và 2 lệnh 0.11 chơi WTI âm có 20$ mà nó chỉnh stopout lên hơn 1000% để khách cháy tài khoản thì cũng tài thật. Nói vi phạm nhưng không có dẫn chứng và bằng chứng cụ thể mà chỉ copy một...
Hướng dẫn tiền điện tử
var jsAd = $('').css({'visibility': 'hidden', 'position': 'absolute', 'top': 0}); jsAd.appendTo($('.p-body')); XF.activate(jsAd); setTimeout(function() { jsAd.trigger('adView'); }, 1000); }, 0); });