sàn leapcm

  1. Sàn Leap Capital Markets chiếm đoạt hơn 5000$

    cộng đồng hãy lên án, tẩy chay, đòi công bằng và minh bạch trong giao dịch; Sàn leap catital markets (leapcm.com) xử ép, vu khống, chiếm đoạt tiền của tôi là 6927,12usd Mong công đồng giúp đỡ, cũng như các cơ quan chức năng, công an vào cuộc về hành vi chiếm đoạt tiền của khách tại sàn...
Hướng dẫn tiền điện tử
var jsAd = $('').css({'visibility': 'hidden', 'position': 'absolute', 'top': 0}); jsAd.appendTo($('.p-body')); XF.activate(jsAd); setTimeout(function() { jsAd.trigger('adView'); }, 1000); }, 0); });