Phân tích giá GBP/USD: Phục hồi khỏi đường hỗ trợ trước mắt hướng đến mức 1,2100

GBP/USD gặp mức đỉnh mới trong ngày gần 1,2060 khi củng cố đợt giảm hàng ngày lớn nhất trong hơn một ngày vào đầu ngày thứ 5. Khi làm như vậy, cặp GBP/USD phục hồi từ xu hướng tăng dần kéo dài một tuần trong bối cảnh phân kỳ RSI tăng ẩn.
Điều đó nói rằng, chỉ số RSI (14) tạo ra các mức đáy thấp hơn nhưng giá GBP/USD lại tạo ra các mức đáy cao hơn, do đó, điều này thể hiện sự phân kỳ tăng giá ẩn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc báo giá gần đây phục hồi khỏi đường hỗ trợ chính ngắn hạn.
Tuy nhiên, mức Fibonacci retracement 61,8% trong các động thái tăng giá vào tháng 1 năm 2023 của cặp tiền tệ này, gần 1,2075, đóng vai trò là điểm xác thực cho xu hướng tăng tiếp theo của cặp tiền tệ này.
Theo đó, đường trung bình di chuyển hàm mũ (EMA) 200 thanh xung quanh 1,2135 có thể thách thức phe đầu cơ giá lên của GBP/USD trước khi đưa họ lên mức đỉnh hàng tuần trước đó gần 1,2270.
Trong trường hợp cặp GBP/USD vẫn tăng vượt qua 1,2270, mức đỉnh tháng 1 khoảng 1,2450 sẽ được chú ý.
Ngoài ra, việc phá vỡ đường hỗ trợ tức thì, gần 1,2040 vào thời điểm viết bài, có thể nhanh chóng đưa mức tâm lý 1,2000 trên biểu đồ.
Tuy nhiên, đường hỗ trợ giảm dần từ ngày 12 tháng 1 năm 2023, mới nhất là khoảng 1,1900, có thể thăm dò xu hướng giảm của GBP/USD sau đó.
Biểu đồ

Xu hướng: Dự kiến phục hồi hơn nữa
CÁC MỨC QUAN TRỌNG BỔ SUNG

Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
FXstreet
 
Giao dịch với VantageFX

Bình luận mới nhất

Hướng dẫn tiền điện tử

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
1,905
Bài viết
3,605
Thành viên
528
Thành viên mới nhất
mr Minh Sang
Bên trên