Thruplay Facebook là gì ? Hướng dẫn quảng cáo Video dễ dàng nhất

AMX

New member
Biên tập viên
ThruPlay là hình thức tối ưu hóa và lập hóa đơn dành cho quảng cáo video theo mục tiêu "Lượt xem video" trên nền tảng của Facebook. Nhà quảng cáo sẽ thanh toán cho những quảng cáo phát hết đối với video ngắn hơn 15 giây. Với các video dài hơn, ThruPlay sẽ tối ưu hóa và áp dụng phí cho những quảng cáo phát trong ít nhất 15 giây dựa trên thời lượng gần như toàn bộ.

Các vị trí và định dạng quảng cáo Thruplay trên Facebook​

Zing hom nay sẽ cho giải thích cho bạn biết một số vị mà thính giả nhìn thấy ra sao:
  • Facebook: Bảng feed, bảng feed video, video trong luồng, Bài viết tức thì, Tin, Marketplace
  • Instagram: Bảng feed, Tin
  • Audience Network: video trong luồng, video kèm phần thưởng, quảng cáo tự nhiên, biểu ngữ và chèn giữa

Nguyên tắc tối ưu quảng cáo video Facebook​

Đầu tiên, Facebook sẽ dựa vào cơ sở dữ liệu user mà Facebook đã thu thập trước đó, tiếp theo hệ thống sẽ phân tích cả nội dung quảng cáo của marketers. Sau đó, hệ thống phân phối hiển thị quảng cáo đó đến cho những đối tượng có khả năng cao nhất xem video của nhà quảng cáo.
Sau khi có người xem video quảng cáo, hệ thống tiếp tục phân tích dữ liệu những người đã xem video này để phân phối hiển thị video quảng cáo có thể tiếp tục.
Việc nhà quảng cáo chọn tối ưu theo Thruplay hay tối ưu theo 2 giây sẽ quyết định cách Facebook tối ưu việc phân phối tiếp video quảng cáo khi đã có người xem video.
Nếu các marketer chọn Thruplay, Facebook dựa vào số lượng người đã xem ít nhất 15 giây video. Từ đó, bộ máy Facebook phân tích dữ liệu của họ về chất lượng video

Hướng dẫn quảng cáo video cho Thruplay​

Khi bạn tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo video cho ThruPlay, Facebook thường sẽ phân phối quảng cáo đến những người xem khả năng nhất sẽ xem toàn bộ video. Cách tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo video cho ThruPlay:
  1. Tìm đến Trình quản lý quảng cáo, nằm trong phần tài khoản của nhà quảng cáo.
  2. Chọn Tạo hoặc Upload sẵn trên Fanpage .
  3. Chọn mục tiêu Lượt xem video.
  4. Nhấn đồng ý và đã hoàn thành chiến dịch.
 
Hướng dẫn mua bán tiền điện tử, Coin chi tiết
Giao dịch với VantageFX
Hướng dẫn tiền điện tử

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
2,001
Bài viết
3,705
Thành viên
529
Thành viên mới nhất
Kixao

Bạn chưa đọc

Bên trên