Vantage FX Bonus với phần thưởng cho dân Traderviet

Mình xin đề cập lại VantageFX hiện đã đổi thành Vantage.
Vantage Global Limited sẽ thưởng 20% Bonus cho "Khoản Tiền Nạp" được cung cấp bởi Vantage, được giao dịch dưới tên Vantage Global Limited cho các nhà giao dịch tại Vantage.
Trang chủ: https://www.vantagemarkets.com/
Vantage FX Bonus với phần thưởng cho dân Traderviet.png

Điều kiện của Bonus này như sau:
  1. Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia.
  2. Khách hàng mới phải mở một tài khoản Live mới với Vantage (nghĩa là, không phải tài khoản “Demo”). Bằng cách mở một tài khoản mới với Vantage, khách hàng phải xác nhận rằng: "Họ đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện", cũng như Điều khoản và Điều kiện của Vantage.
  3. Để tham gia chương trình khuyến mãi này, các khách hàng đủ điều kiện nên chọn tham gia bằng cách gửi biểu mẫu Chọn tham gia trực tuyến trên trang web.
Cuối cùng, nếu bạn đủ điều kiện sẽ nhận được phần thưởng tín dụng như sau:
Với 20% khoản tiền gửi đầu tiên của bạn, bonus lên đến $500 (đơn vị tiền tệ cơ sở). Sau đó, là 10% số tiền nạp tiếp theo của bạn, lên đến $4,500 USD.
“Các khoản tiền gửi tiếp theo” có nghĩa là bất kỳ khoản tiền gửi nào bạn đã thực hiện sau lần gửi tiền đầu tiên hoặc phần vượt quá 2.500$ từ khoản tiền gửi đầu tiên của bạn.
Dưới đây là một số ví dụ minh hoạ về số tiền thưởng bonus bạn sẽ nhận được dựa trên số tiền gửi lần đầu tiên (FTD) của bạn:
FTD của bạnTiền thưởng bonus
$500$500 x 20% = $100
$1000$1000 x 20% =$200
$5000$2500 x 20% + $2500 x 10% = $750

Lưu ý:
  1. Tổng số tiền bonus được giới hạn ở mức tối đa là $5.000 USD (hoặc tiền tệ tương đương) cho mỗi khách hàng đủ điều kiện tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian ưu đãi này.
  2. Chuyển khoản nội bộ, điều chỉnh số dư hoặc tiền mặt, chiết khấu cho Người giới thiệu / Cộng tác viên hoặc hoa hồng dưới bất kỳ hình thức nào sẽ không được coi là tiền gửi mới và do đó sẽ không được tính vào ưu đãi này.
  3. Số tiền bonus không thể rút được. Lợi nhuận tạo ra sẽ được phản ánh trong giá trị tài khoản của bạn. Tương tự, bất kỳ khoản lỗ nào thực hiện sẽ được khấu trừ vào giá trị tài khoản của bạn. Bất kỳ lợi nhuận nào tạo ra từ việc sử dụng bonus đều có thể rút tiền theo quy trình rút tiền của Vantage.
  4. Nếu bạn chọn rút một phần / toàn bộ khoản tiền gửi của mình, một phần bonus giao dịch / toàn bộ bonus của bạn sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn theo đó.
  5. Bạn không thể chuyển tiền thưởng giữa các tài khoản giao dịch của mình.
  6. Nếu vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn nhỏ hơn tín dụng giao dịch trên tài khoản của bạn, thì khoản tín dụng còn lại có thể được rút theo quyết định của chúng tôi, do đó có thể buộc dừng tất cả các vị thế mở trên tài khoản của bạn.
  7. Chương trình này có thể được rút lại bất kỳ lúc nào do Vantage lựa chọn và tính đủ điều kiện của tài khoản sẽ tùy thuộc vào quyết định của Vantage.
Để tham khảo cụ thể hơn và điều khoản chung bạn xem thêm tại: https://www.vantagemarkets.com/vi-vn/promotions/
 
Giao dịch với Exness

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Hướng dẫn tiền điện tử

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
6,664
Bài viết
8,629
Thành viên
568
Thành viên mới nhất
VPS Topten

Bạn chưa đọc

Bên trên